Välj rätt köksskiva

Att uppdatera köket och montera in en ny snygg köksskiva är relativt vanligt när en större köksrenovering genomförs. Det finns flera olika material att välja på där framförallt sten ses som extra exklusivt och smidigt. Ett material som även håller mycket länge.

Men vad bör man tänka på i val av köksskiva och montering av den? Då skivans storlek och format delvis speglar hur resterande moment i er renovering behöver ske bör man planera i god tid och se på olika alternativ.

Sett till hela kostnaden för en köksrenovering är just inköp (samt dess montering) av en köksskiva ofta den dyraste delen. Därmed spelar även budget in vilken skiva som ska väljas. read more