Många känslor kommer upp i dagen vid ett frånfälle. Och mitt i sorgen måste det anhöriga ta hand om praktiska frågor som begravningar och arvskifte. Det kan vara omtumlande om ett okänt syskon, som ingen haft vetskap om, plötsligt dyker upp på begravningen. I vissa fall kan det finnas en rädsla hos någon arvinge att bli osidosatt vid fördelningen av tillgångar, exempelvis vid fall när en person bott länge utomlands, eller endast haft sporadisk kontakt med den avlidne. Experter poängterar att det ofta är dödsbon där det inte finns mycket tillgångar som konflikter uppstår, kanske därför att arvingarna inte har lika god privatekonomi som de från rika familjer. Det verkar som om devisen, rikedom leder inte till lycka, inte stämmer i alla lägen.

Om anhöriga har tillgång till den avlidnes bostad är det ibland säkrast ur juridisk synpunkt att försegla lägenheten och förbjuda någon att uppehålla sig där innan bouppteckning är klar. Detta gäller naturligtvis bara i det fall när det existerar tvister. Att låta en jurist sköta bouppteckning kan vara lämpligt om det finns försvårande omständigheter, men dödsboet kan också utföra detta  arbete själv. Det finns också fall när det avlidne noga genomfört en uppskattning av sina tillgångar före sin död. Du bör hålla huvudet kallt. Det är viktigt att inte fastna i grubblerier och sentimentalitet, eftersom det kan leda till passivitet.

Digitala tillgångar

Du kanske har gamla foton eller filmer nedladdade i din dator? Digitala prenumerationer? Pengar på dina PayPal och Ebay-konton? Kom ihåg att dina anhöriga inte har någon möjlighet att komma åt detta material efter din död. Du kan ladda ned en särskild app där du kan förvara samtliga passord. Sedan skriver du ner inloggningsdetaljer till denna app, och lämnar till ditt juridiska ombud. De digitala tillgångarna kan ha affektionsvärde och det är viktigt att du delar upp familjealbumet rättvist. Fördelen med digitalt material är ju att det kan kopieras väldig enkelt. Tänk på att försöka glädja eftervärlden med någon överraskning. Om du kan spela gitarr, spela in din egen version av La Bamba, eller varför inte Seasons In The Sun, som ger en helhetsbild av livet. Du kanske inte tycker du är en märkvärdig sångare, men för eftervärlden kan det vara fantastiskt att lyssna på din röst. Det är viktigt att bjuda på sig själv .

En bouppteckning kan var olika tidskrävande beroende på om den som avlidit varit barnlös eller ej. I så fall är det syskonbarn som ärver. Om det finns minderåriga bland arvingarna måste de företrädas av en god man. Det kan ibland finnas tillgångar i olika länder vilket gör att det tar avsevärd tid att göra en bouppteckning.