Med mättad ånga, hög temperatur och högt tryck skapas den sterilisering som en autoklav kan åstadkomma. Framförallt används dessa inom sjukvården och laboratorier. I konsumentled hittas de exempelvis hos tatuerare. Det kan också användas inom avfallshantering för att inte bakterier ska spridas genom avfall. Oavsett är det ett effektivt sätt att sterilisera verktyg för att därmed minimera risken för spridning av bakterier. Till dessa modeller finns ett par tillbehör.

Steriliseringskärl

Steriliseringskärl är lådor av i mycket hållbar plast. I dessa kan sakerna läggas som ska steriliseras. Eftersom temperaturen blir hög i en autoklav är det viktigt att enbart steriliseringskärl används som är anpassade för detta ändamål.

Steriliseringspåsar

När en autoklav har använts är objektet steriliserat. Det är sedan viktigt att lägga det i en steriliseringspåse så att den inte kommer i kontakt med andra objekt. Dessa påsar är tillverkade av steriliserat material så som papper och plast.

Steriliseringsindikatorer

För att säkerställa att en autoklav uppnår korrekt effekt behöver regelbundna tester och rengöring genomföras. Detta både dagligen, varje vecka samt minst en gång per år. Vad som ska genomföras vid dessa tillfällen anges i instruktionerna till autoklaven. Det finns även allmänna råd i exempelvis Vårdhandboken.

Kontroll av steriliseringseffekten sker generellt veckovis. Det sker via ett test som tar ca 15 minuter. Det finns ett flertal olika testprodukter att välja på. Exempelvis kan det ske med hjälp av en bioindikator.

Rengöringsprodukter

Milt rengöringsmedel kan användas vid ”punktbehov”. Det är alltså inget som behöver användas vid varje rengöring. Om en autoklav rengörs med rengöringsprodukter är det mycket viktigt att detta sedan torkas bort med en trasa. Blir det kvar rengöringsmedel kan detta resultera i beläggningar efter att autoklaven använts, pga. den höga hettan. Skulle detta uppstå behöver putsning genomföras. Det är något som enbart utbildad personal ska utföra, dvs de måste har korrekt kompetens. Vilka som kan utföra detta kan ofta återförsäljaren av modellen svara på.

Så fungerar en autoklav

Det finns ett flertal metoder för att sterilisera ett objekt. Ett mycket kostnadseffektivt, tidseffektivt och miljövänligt sätt är att använda en autoklav. Steriliseringen sker genom att övertryck skapas med vattenånga i en slags tryckkokare. Ångan har en temperatur mellan 121 och 134 grader och detta under en så lång tid att luften blir evakuerad. Istället ersätts luften med ångan. Genom att skapa vakuum kan även ihåligheter steriliseras. Det finns modeller som enbart kan sterilisera solida objekt samt det som kan hantera ihåliga eller porösa objekt.