Även om dödsfall på grund av olyckor med el är ovanliga så sker mellan 5 och 7 dödsfall per år. I många fall handlar det om privatpersoner som agerat ”hemmafixare” och velat ordna något som egentligen borde överlämnats till en elektriker. Men vad får man göra? Vad kan man göra – men kanske ändå ska låta bli?

För det första spelar det en viss roll om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Bor du i hyresrätt bör du prata med in hyresvärd och höra var gränsen går mellan vad du förväntas göra och vad hyresvärden har som ansvar. Detta framförallt när det gäller trasiga uttag och installationer som innebär förändringar mot befintliga dragningar. Bor du i bostadsrätt behöver du fråga styrelsen i det fall som det är större ingrepp som önskas ske.

Du ska veta vad du gör

Du får göra relativt mycket själv – men det krävs att du vet vad du gör. Är du inte utbildad elektriker eller har goda kunskaper inom området finns risken att du kopplar något fel vilket kan resultera i att apparater inte bara går sönder utan till och med blir farliga.

Det finns däremot en gräns. Egna initiativ får enbart ske på apparater som kräver högst 16 ampere säkring. I annat fall ska en elektriker anlitas. elektriker innan de kontakta göteborg

Armaturbyte – men inte i våtrum

När det kommer till armaturbyte får detta ske så länge det finns isolerade golv. Däremot får man aldrig som lekman genomföra armaturbyte i våtrum. Det kan exempelvis vara badrum eller tvättstuga. På grund av den förhöjda fukthalten ska alltid hjälpen tas in från proffs.

Inte utomhus

När elinstallationer ska utföras utomhus måste detta ske av elektriker. Orsaken är att man vid felkoppling kan skapa stora personskador eftersom man har större kontakt med jord.

Byta dimmer – men inte installera

I det fall det sitter en dimmer i hemmet så kan denna relativt enkelt bytas mot en ny dimmer. Det är ett enkelt ingrepp – men kom ihåg att bryta strömmen först.

Vill du däremot ha en dimmer där det idag sitter en strömbrytare behöver en elektriker göteborg med eljour installera denna. Orsaken är att dagens modeller av dimmer kan kopplas på ett flertal olika sätt. Vid en felkoppling ökar risken för kortslutning och/eller brand.

Livsfarliga installationer

I en intervju till Svt (”Experten: Detta gäller för elfix hemma”) berättar en person från Elsäkerhetsverket hur snett det kan gå om man inte har tillräckligt med kunskap.

Ett exempel handlar om en person som på egen hand gjort en badrumsrenovering och lagt in golvvärme samt monterat klinker utan tjänster med elektriker. Men oturligt nog låg gallret på golvbrunnen mot den spänningsförande kabeln. När personen satte foten på golvbrunnen och höll med handen i kranen blev strömmen så stor att personen avled.

För mer information kring ämnet – Besök Elsäkerhetsverkets hemsida. Känner du dig minsta tveksam hur installationen ska genomföras bör du kontakta en lokal elektriker. De kan även svara på om du får genomföra installationen eller om det finns krav på att fackman genomför detta.

(Artikeln ska enbart ses som ett exempel. Det är inte en komplett lista över ingrepp du får göra själv!)