Som elektriker kan det vara skönt att få hjälp och råd från andra inom branschen. Det kan handla specifika frågor kring arbetslivet men även praktiska knep som man kan behöva när installationer sker. Det finns ett par nätverk för dig som jobbar som elektriker.

Ung Elektriker

Detta nätverk drivs helt ideellt av medlemmarna och skapades för att hjälpa unga att hitta lösningar, nätverka och diskutera olika problem som kan uppstå. De som driver detta nätverk är medlemmar i fackförbundet SEF men det finns inget krav att vara medlem där för att kunna var medlem i Unga Elektriker. Det är alltså en helt fristående organisation.

Bland annat har ungdomsverksamheten varit delaktig när informationsmaterial skulle skapas till skolvärlden. De rekommenderar även medlemmar att åka till internationella ungdomskonferenser.

ElQvinnorna

Hantverksyrkena är generellt mansdominerade men det ändras sakta men säkert. Det gäller även för elektriker. Ett nätverk som enbart har fokus på kvinnorna inom denna bransch är ElQvinnorna. De jobbar utifrån ledorden Stötta, Stärka, Behålla.

Med Stötta syftar de på nätverk och kontakter inom yrket som kan göra det betydligt lättare att hitta lösningar hos en elektriker i stockholm och motivation att jobba vidare.

Med Stärka syftar det på att de vill stärka de kvinnor inom branschen som upplever sig diskriminerade och/eller kränkta utifrån att de är kvinna.

Med Behålla syftar de på att göra vad som kan göras för att behålla de kvinnor som jobbar som elektriker inom branschen.

De jobbar bland annat med att sprida kunskap om yrket och locka fler kvinnor att bli elektriker hos elektrikeristockholmslän.se. Fackförbundet SEF är uppbyggt av verksamhetskretsar vilket är deras regionala organisationer. I varje verksamhetskrets finns en förtroendevald kvinna från ElQvinnorna.

SEF

SEF är fackförbundet för elektriker. Förbundet är organiserat i verksamhetskretsar och det är framförallt genom dessa som medlemmarna kan kontakt med varandra, byta erfarenheter och bygga nätverk. Totalt finns 11 verksamhetskretsar och information om dessa samt kontaktuppgifter hittas på SEF´s hemsida. Till dessa kan du både vända dig om du har fackliga frågor eller ligger i tvist med arbetsgivaren. De kan även hjälpa till med råd gällande vidareutbildningar samt lokala arrangemang och bli bäst på el i järfälla.

Till skillnad mot Elqvinnorna och Ung Elektriker är SEF inte ett nätverk utan ett fackförbund. Men delvis finns likheter gällande att de ger sina medlemmar möjlighet att nätverka och hitta andra med samma intresse och yrke.

Mer om dessa nätverk går att läsa på SEF.se vilket är fackförbundet för dig som utbildar dig till eller jobbar som elektriker.